Kezdőlap
  Kapcsolat
  Regisztráció
  TelePub bulik
  Asztalfoglalás
TelePub Telekommunikáció területén dolgozók klubja.
Alapítva: 1999
   
Szerzői jogi nyilatkozat
   A Club Holiday portálcsalád:


www.clubparty.hu


bármelyik portáljára történő belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A portálcsalád lapjain ("portálok") található tartalom a Club Holiday International Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

A Club Holiday International Kft. fenntart minden, a portálok bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálokhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portálok egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A portálok tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Club Holiday International Kft. portáljai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Club Holiday International Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő 

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A portálok domain nevei, valamint a "clubparty.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Club Holiday International Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az Club Holiday International Kft. bármely, portáljának használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amenynyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a kiadóhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a kiadó az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

A kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Az Club Holiday International Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.Club Holiday International Kft.
1037 Budapest Bokor u. 9-11
Tel: +361 999 8501

 CÉGINFORMÁCIÓKARRIERPARTNEREKADATVÉDELMI ELVEKSZERZŐI JOGOK